Updated den 9 mars 2017

CE-30006-9 – PS4-felkod

Anslut hårddisken igen och reparera filsystemet enligt nedanstående instruktioner.

  1. Anslut hårddisken igen och reparera filsystemet enligt nedanstående instruktioner.
  2. Formatera om hårddisken.
  3. Om felet kvarstår kan du behöva använda en annan hårddisk.