Updated den 9 mars 2017

CE-30002-5 – PS4-felkod

Prova med att formatera om hårddisken.

  • Prova med att formatera om hårddisken.