Updated den 13 augusti 2015

80710D23 – PS3-felkod

Det gick inte att ansluta till internet eftersom tidsgränsen för nätverksservern gick ut.

 
 

Lösning

  • Starta om PS3-systemet och testa att ansluta igen eller försöka senare.
  • Om du kan ansluta till internet men inte en särskild webbplats kontrollerar du att du har angett rätt URL-adress i webbläsaren.
  • Om du konfigurerar en nätverksanslutning kontrollerar du att all information matats in ordentligt.
  • Om problemet kvarstår väljer du en av följande guider:

Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.