Updated den 9 maj 2016

80710016 – PS3-felkod

Ett fel inträffade vid anslutningen till nätverket.

 
 

Lösning:

  • Om du ansluter till Internet via en proxyserver stänger du av den.
  • Om problemet kvarstår klickar du på din anslutningstyp nedan för flera felsökningstips:

Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.