Updated den 26 april 2017

8002F0C1 – PS3-felkod

Ett fel har uppstått på PS3-systemet vid uppdateringen av systemprogramvaran.

 
 

Lösning