Updated den 26 april 2017

8002F08C – PS3-felkod

Det går inte att uppdatera systemprogramvaran.

 
 

Lösning

  • Stäng av PS3-systemet och koppla från strömmen.
  • Slå på strömmen efter tio sekunder och slå på PS3-systemet.
  • Systemuppdateringen ska startas automatiskt. Se till att systemet är anslutet till Internet när du testar den här lösningen.
  • Om problemet kvarstår besöker kontaktar kundtjänst.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.