Updated den 10 september 2015

8002F07C – PS3-felkod

Fel vid uppdatering av systemet, det kan vara fel på hårddisken.

 
 

Lösning

  • Innan du testar följande lösningar ska du säkerhetskopiera sparade data från PS3-systemet. Klicka här för information om hur du gör det.
  • Stäng av PS3-systemet, vänta i tio sekunder innan du slår på det igen och försök sedan uppdatera systemprogramvaran.
  • Öppna [Felsäkert läge]. Klicka här för information om hur du gör det.
  • Välj [Återställ filsystemet].
  • Om det inte fungerar startar du felsäkert läge igen och väljer [Återställ PS3™-system]. Obs! Om du väljer det här alternativet kommer alla data att tas bort från PS3-systemet.
  • Om problemet kvarstår besöker du eu.playstation.com/contact och kontaktar kundtjänst.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com