Updated den 26 april 2017

8002F02B – PS3-felkod

Uppdateringsdata för systemprogramvara har skadats.

 
 

Lösning:

  • Om du försöker utföra en uppdatering av systemprogramvaran via spelskivan kontrollerar du att skivan är ren och inte är smutsig eller repig.
  • Om du försöker utföra en uppdatering av systemprogramvaran via en extern lagringsenhet hämtar du uppdateringsdata för systemprogramvaran igen.
  • Om problemet kvarstår försöker du att utföra åtgärden med en annan extern lagringsenhet.
  • Om du försöker utföra en uppdatering av systemprogramvaran via Internet försöker du att utföra åtgärden igen.
  • Om problemet kvarstår startar du om PS3-systemet och försöker utföra uppdateringen av systemprogramvaran igen.
  • Om problemet kvarstår besöker kontaktar kundtjänst.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.