Updated den 28 augusti 2015

8002B713 – PS3-felkod

Det går inte att använda videochatten med en annan PlayStation Network-användare på grund av felaktiga inställningar för Internetanslutning.

 
 

Lösning:

  • Du kan behöva kontrollera din eller den andra personens NAT-typ för Internetanslutningen.
  • Om NAT-typen är 3 måste den ändras till någon av följande:
    NAT-typ 1 – vanligtvis genom att ansluta PS3-systemet direkt till Internetmodemet, eller
    NAT-typ 2 – vanligtvis genom att öppna rätt PlayStation Network-brandväggsportar på routern.
  • Portnumren för PlayStation Network-servrarna som används för det här är TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480, 5223, 8080 och UDP: 3478, 3479, 3658.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.