Updated den 28 augusti 2015

8002B712 – PS3-felkod

Det går inte att använda videochatten med en annan PlayStation Network-användare på grund av felaktiga inställningar för Internetanslutning.

 
 

Lösning

  • Du kan behöva kontrollera din eller den andra personens NAT-typ för Internetanslutningen. Det gör du genom att öppna routerns konfigureringsmeny. Kontakta routertillverkaren för information om hur du gör det. Om NAT-typen är 3 måste den ändras till NAT-typ 1 (vanligtvis genom att ansluta PS3-systemet direkt till Internetmodemet) eller NAT-typ 2 (vanligtvis genom att öppna rätt PlayStation Network-brandväggsportar på routern).
  • Klicka här om du vill visa portnumren för PlayStation Network-brandväggen.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.