Updated den 28 augusti 2015

8002B603 – PS3-felkod

Det går inte att öppna filen eftersom den har skadats.

 
 

Lösning

  • Starta felsäkert läge och välj [Återställ filsystemet] från menyn. Klicka här för mer information om hur du startar felsäkert läge.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.