Updated den 8 september 2015

8002AFFF – PS3-felkod

Ett nätverksfel inträffade vid anslutning online.

 
 

Lösning

  • Starta om PS3-systemet och försök ansluta igen eller försök senare.
  • Om du kan ansluta till Internet, men inte en särskild webbplats, ser du till att du har angett rätt URL-adress i webbläsaren.
  • Om du konfigurerar en nätverksanslutning kontrollerar du att all information matats in ordentligt.
  • Om problemet kvarstår väljer du en av följande guider:
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.