Updated den 8 september 2015

8002AE06 – PS3-felkod

Det går inte att logga in på PlayStation Network eftersom versionen av systemprogramvaran är för gammal.

 
 

Lösning:

  • Uppdatera PS3-systemprogramvaran till den senaste versionen.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com