Updated den 7 september 2015

8002AD3D – PS3-felkod

PS3-systemet kunde inte anslutas till nätverksservern. Nätverket kan vara instabilt för tillfället.

 
 

Lösning:

  • Försök ansluta till Internet senare.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com