Updated den 28 augusti 2015

8002AD36 – PS3-felkod

Anslutningen till PlayStation Network-servern har återställts. Det här kan bero på en tillfällig överbelastning av din Internettjänst, eller så kan signalstyrkan vara s

 
 

Lösning

  • Försök logga in lite senare, eftersom Internettjänsten kan vara tillfälligt överbelastad.
  • Om du använder en trådlös anslutning kontrollerar du anslutningens signalstyrka eller flyttar PS3-systemet närmare den trådlösa kopplingspunkten (routern).
  • Om anslutningsproblemen kvarstår kan felet bero på din Internetanslutning. Klicka på din anslutningstyp nedan för hjälp.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.