Updated den 28 augusti 2015

8002AA0D – PS3-felkod

Du har försökt logga in på PlayStation Network med en användare som redan är kopplad till ett annat Sony Entertainment Network-konto.

 
 

Lösning

  • Skapa en ny användare och koppla ditt Sony Entertainment Network-konto till den användaren om du vill logga in på PlayStation Network. 
  • Klicka här för mer information om hur du använder flera inloggnings-ID:n (e-postadresser) på ett PlayStation 3-system.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.