Updated den 27 augusti 2015

8002AA08 – PS3-felkod

Ett fel har uppstått vid anslutningen till PlayStation Network. Det kan bero på ett problem att ansluta via en trådlös anslutning.

Lösning

  • Om du försöker ansluta via en trådlös anslutning kan du istället försöka ansluta via en trådanslutning.
  • Om problemet kvarstår besöker du eu.playstation.com/contact och kontaktar kundtjänst.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.