Updated den 27 augusti 2015

8002A90C – PS3-felkod

Du försöker använda data som inte är kompatibla med det här spelet.

 
 

Lösning

  • Kontrollera att spelet har installerats på rätt sätt och att speldata kan visas under Spel > [Verktyg för speldata].
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.