Updated den 27 augusti 2015

8002A74D – PS3-felkod

Det högsta antalet rum för lobbyn har uppnåtts.

 
 

Lösning

  • Vänta på att andra rum stängs eller testa en annan lobby.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.