Updated den 27 augusti 2015

8002A746 – PS3-felkod

Rummet du försöker ansluta till finns inte längre.

 
 

Lösning

  • Försök skapa eller ansluta till ett annat rum.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.