Updated den 26 augusti 2015

8002A742 – PS3-felkod

Matchningsservern har tillfälligt överskridit gränsen.

 
 

Lösning

  • Försök ansluta senare.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.