Updated den 26 augusti 2015

8002A428 – PS3-felkod

Ett fel uppstod när rankningsdata skulle överföras till servern. Det här kan bero på att mängden data som överfördes var för stor.

 
 

Lösning:

  • Försök att synkronisera rankningsdata igen.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com