Updated den 26 augusti 2015

8002A41B – PS3-felkod

Det online-ID som angavs när du skickade ett meddelande, speldata, spelinbjudningar eller en vänförfrågning finns inte.

 
 

Lösning:

  • Kontrollera namnets stavning, skiftläge (versal eller gemen), mellanslag och specialtecken, och skriv sedan online-ID:t igen.
  • Be den andra användaren att bekräfta sitt online-ID.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.