Updated den 26 augusti 2015

8002A418 – PS3-felkod

Det gick inte att hämta rankningsdata från servern. Det här kan antingen bero på att det inte finns några rankningsdata eller på att rankningsdata har gått förlorade.

 
 

Lösning:

  • Kontrollera först att du har gjort tillräckligt med framsteg i spelet för att få en rankningsstatus. Om du tror att du har fått tillräckligt med rankningsdata kan de ha gått förlorade. Då behöver du tjäna ihop din rankning på nytt.

Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com