Updated den 26 augusti 2015

8002A40E – PS3-felkod

Den bifogade filen som du försöker öppna har tagits bort från servern.

 
 

Lösning:

  • Be personen som skickade den bifogade filen att skicka den en gång till.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.