Updated den 25 augusti 2015

8002A40B – PS3-felkod

The text that has been entered contains inappropriate words which are not allowed.

 
 

Lösning:

  • Skriv in annan text.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.