Updated den 25 augusti 2015

8002A401 – PS3-felkod

Ett fel uppstår i PlayStation 3-systemet när spelet spelas. Det här kan bero på att försök görs att ansluta spelet till PlayStation Network.

 
 

Lösning:

  • Om du kan öppna en webbplats med PS3-systemets webbläsare fortsätter du till nästa steg. Om du inte får åtkomst till Internet väljer du en av följande guider:
  • Om du kan öppna PlayStation Store betyder det att PS3-systemet kan anslutas till PlayStation Network och att felet ligger i själva spelet. Kontakta spelets utgivare. 
  • Om du inte kan ansluta till PlayStation Network kan det genomgå underhåll, eller så kan Internetanslutningen vara överbelastad. Försök ansluta till PlayStation Network senare.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.