Updated den 25 augusti 2015

8002A34A – PS3-felkod

Det högsta antalet personer som kan läggas till som vänner har uppnåtts.

 
 

Lösning

  • Ta bort vänner från din vänlista.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.