Updated den 26 april 2017

8002A335 – PS3-felkod

PS3-systemet kunde inte anslutas till nätverksservern.

 
 

Lösning: