Updated den 27 juni 2016

8002A308 – PS3-felkod

Det går inte att logga in eller så bryts nätverksanslutningen plötsligt under inloggningen.

Nätverket kan vara upptaget. Försök logga in senare.