Updated den 24 augusti 2015

8002A303 – PS3-felkod

Det online-ID som du försöker använda är redan inloggat på PlayStation Network.

 
 

Du kan inte logga in på två olika system med samma Sony Entertainment Network-konto samtidigt. 

Lösning

  • Om du vill logga in på ett annat system loggar du först ut ditt konto på det andra systemet.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.