Updated den 11 september 2015

8002A232 – PS3-felkod

Om du vill fortsätta använda PlayStation Network måste du logga in igen och godkänna Terms of Service and User Agreement (villkoren och användaravtalet).

 
 

Lösning

  • Logga ut från PlayStation Network och logga sedan in igen. Du kommer att få läsa Terms of Service and User Agreement (villkoren och användaravtalet). Läs igenom dem, och om du godkänner Terms of Service and User Agreement (villkoren och användaravtalet) godkänner du dem. Du måste godkänna dem om du vill fortsätta att använda PlayStation Network.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.