Updated den 24 augusti 2015

8002A230 – PS3-felkod

Ditt Sony Entertainment Network-konto har tagits bort från systemet.

 
 

Lösning

  • Se till att du anger rätt inloggnings-ID och lösenord när du loggar in. Observera att lösenordet är versalkänsligt och att du inte får skriva några extra blanksteg.
  • Om problemet kvarstår kan du försöka återställa ditt lösenord för Sony Entertainment Network-kontot. Ta reda på hur du gör här.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.