Updated den 26 april 2017

8002A200 – PS3-felkod

Du kan få ett meddelande om att PlayStation Network är stängt. Det kan bero på underhåll av PlayStation Network eller ett problem med ditt konto.

 
 

Lösning

  • Besök eu.playstation.com och se om PlayStation Network genomgår underhåll just nu.
  • Det kan bero på att Internetanslutningen är överbelastad eller har drabbats av en fördröjning. Försök att ansluta senare.
  • Om problemet kvarstår kan ett problem ha uppstått med ditt Sony Entertainment Network-konto. Besöker kontaktar kundtjänst.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.