Updated den 19 augusti 2015

8002A1A4 – PS3-felkod

Om du vill fortsätta måste du logga in på ditt Sony Entertainment Network-konto.

 
 

Lösning

  • På XMB™-menyn går du till PlayStation®Network > [Logga in] och loggar in på ditt Sony Entertainment Network-konto.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com