Updated den 19 augusti 2015

8002A10F – PS3-felkod

Tidsgränsen överskreds när PlayStation 3-systemet skulle anslutas till nätverksservern. Det här kan bero på att din Internetanslutning är överbelastad eller att PlayStation Network genomgår underhåll.

 
 

Lösning