Updated den 19 augusti 2015

8002A10E – PS3-felkod

Ett fel har uppstått vid anslutning av PlayStation 3-systemet till trophy-dataservern.

 
 

Lösning

  • Trophy-servrarna kan vara nedkopplade för underhåll. Försök ansluta senare.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com