Updated den 19 augusti 2015

80029C77 – PS3-felkod

Systemuppdateringen kan inte startas i PS3-systemet. Det kan bero på problem med hårddisken.

 
 

Lösning

  • Starta om PlayStation 3-systemet.
  • Utför uppdateringen av systemprogramvaran igen genom att gå till Inställningar > [Systemuppdatering] och välja [Uppdatera via Internet].
  • Om problemet kvarstår besöker du eu.playstation.com/contact och kontaktar kundtjänst.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.