Updated den 19 augusti 2015

80029C68 – PS3-felkod

Ett fel kan ha uppstått på hårddisken vilket kan innebära att du inte kan uppdatera systemprogramvaran.

 
 

Lösning:

  • Stäng av PS3-systemet och vänta i 10 sekunder. Slå sedan på det igen och försök uppdatera systemprogramvaran.
  • Förutsatt att version 2.50 eller senare av systemprogramvaran finns installerad på PS3-systemet ska du säkerhetskopiera dina data, starta PS3-systemet i felsäkert läge och välja [Återställ filsystemet].
  • Och förutsatt att version 2.50 eller senare av systemprogramvaran finns installerad på PS3-systemet kan du även försöka formatera om hårddisken genom att starta PS3-systemet i felsäkert läge och välja [Formatera PS3].
  • Om du har en tidigare version av systemprogramvaran än 2.50 installerad på PS3-systemet går du till Inställningar > [Systeminställningar] på XMB™-menyn och formaterar om hårddisken.
  • Om problemet kvarstår besöker du eu.playstation.com/contact och kontaktar kundtjänst.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com