Updated den 19 augusti 2015

80029C55 – PS3-felkod

Uppdateringsfilen för systemprogramvaran på spelskivan eller en extern medieenhet, till exempel en USB-enhet eller en Memory Stick Duo, kan inte läsas i PS3-systemet.

 
 

Lösning

  • Om du uppdaterar från en spelskiva ser du till att skivan är ren och fri från repor. Om skivan har djupa eller många repor kan den behöva bytas ut.
  • Om du uppdaterar med en extern medieenhet hämtar du uppdateringsfilen för systemprogramvaran igen eller försöker med en annan extern medieenhet.
  • Om problemet kvarstår besöker du eu.playstation.com/contact och kontaktar kundtjänst.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.