Updated den 19 augusti 2015

800299D8 – PS3-felkod

Ett oväntat fel har uppstått på PlayStation 3-systemet.

 
 

Lösning

  • Kontrollera att skivan kan användas med PlayStation 3-systemet. Klicka här om du vill veta vilka skivor som kan användas.
  • Om problemen kvarstår kan du formatera om PlayStation 3-hårddisken. Obs! Om du gör det kommer alla data att tas bort från hårddisken. Klicka här för information om hur du säkerhetskopierar dina data.
  • Formatera om hårddisken genom att gå till Inställningar > [Systeminställningar] > [Återställ PS3™-system].
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com