Updated den 19 augusti 2015

800299AE – PS3-felkod

Ett problem uppstod med Blu-ray Disc-enheten.

Lösning:

  • Ta ut den aktuella skivan och sätt in den igen. Se till att den är ren och inte är smutsig eller repig.
  • Om problemet kvarstår försöker du att läsa minst tre olika skivor. Om de här skivorna läses felfritt kan den första skivan vara skadad och måste ersättas.
  • Om de andra skivorna inte heller kan läsas besöker du eu.playstation.com/contact och kontaktar kundsupport.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com