Updated den 19 augusti 2015

800299A1 – PS3-felkod

PlayStation 3-systemet kan inte läsa från skivan. Det kan bero på att du har satt in en skiva som inte kan spelas på PS3-systemet.

 
 

Lösning

  • Kontrollera att skivan kan spelas av PlayStation 3-system. Klicka här om du vill veta vilka skivor som kan spelas på PlayStation 3.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.