Updated den 19 augusti 2015

80029988 – PS3-felkod

Ett fel uppstår i PlayStation 3-systemet vid läsning av Blu-ray Disc.

 
 

Lösning