Updated den 20 augusti 2015

80029945 – PS3-felkod

PlayStation 3-systemet kan inte hitta Blu-ray Disc.

 
 

Lösning