Updated den 19 augusti 2015

80029940 – PS3-felkod

Skivan kan inte läsas i PlayStation 3-systemet.

 
 

Lösning

  • Kontrollera att skivan inte är smutsig eller repig. Om skivan är repig, och andra skivor fungerar, kan du behöva byta ut skivan.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.