Updated den 19 augusti 2015

80029906 – PS3-felkod

Upphovsrättsskyddet på Blu-ray Disc kan inte läsas i PlayStation 3-systemet.

 
 

Lösning

  • Kontrollera att skivan inte är smutsig eller repig. Om skivan är repig, och andra skivor fungerar, kan du behöva byta ut skivan.
  • Se till att du har installerat den senaste versionen av PlayStation 3-systemprogramvaran så att den senaste listan med upphovsrättsskyddsnycklarna finns på systemet. Klicka här för mer information.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.