Updated den 19 augusti 2015

80029903 – PS3-felkod

PlayStation 3-systemet kan inte läsa från skivan.

 
 

Lösning

  • Rengör skivan. Se till att skivan inte är repig eller smutsig. Om skivan är mycket repig kan den behöva bytas ut.
  • Om problemet kvarstår kan du klicka här och försöka felsöka problemet ytterligare.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.