Updated den 19 augusti 2015

80029752 – PS3-felkod

Innehållet du försöker få åtkomst till kan inte öppnas på flera PS3-system samtidigt.

 
 

Lösning:

  • Försök att öppna innehållet igen om 24 timmar.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.