Updated den 19 augusti 2015

80029750 – PS3-felkod

Du har redan två PSP-system som aktiverats med ditt Sony Entertainment Network-konto. Du får inte aktivera fler än två PSP-system på ett Sony Entertainment Network-kont

 
 

Lösning

  • Du måste avaktivera ett av PSP-systemen som är kopplat till ditt Sony Entertainment Network-konto. Sedan kan du aktivera det nya PSP-systemet på ditt konto. Klicka här för instruktioner om hur du aktiverar eller avaktiverar ett PSP-system på ditt konto.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.